Tijdrit TWC de Kempen

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 15-06-2011

Nummer: 11uit03532
Verzenddatum: 01-06-2011
Omschrijving: vergunning tijdrit TWC de Kempen op 10 september 2011