Tapperwei 5

Dit item is gearchiveerd op 12-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-03-2011

Nummer: OV 2011.121
Datum ontvangst: 17-03-2011
Omschrijving: Uitbereiden dakkapel, Tapperwei 5