Subsidieplafonds 2012

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-01-2012

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard maakt de beschikbare subsidiebedragen bekend voor activiteiten in 2012 op cultuur- en welzijns- en sportgebied in de gemeente Valkenswaard. Onderstaand vermelden wij ze per beleidsterrein.

 

Voor alle subsidies geldt dat de gemeente ze verdeelt volgens de maatstaf: wie het eerst komt die het eerst maalt.

 

Voor activiteiten op basis van de beleidsregel Cultuurfonds voor het jaar 2012 is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 17.125,00. Deze middelen worden toegewezen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2012 en de beleidsregel Cultuurfonds.

 

Voor activiteiten op basis van de notitie gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking is voor het jaar 2012 een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 2.030,00. Deze middelen worden toegewezen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2012 en de notitie gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking.

 

Voor cursussen op basis van de beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers is voor het jaar 2012 een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 2.800,00. Deze middelen worden toegewezen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2012 en de beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

 

Voor activiteiten op basis van de stelpost bijdrage sportevenementen is voor het jaar 2012 een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 7.500,00. Deze middelen worden toegewezen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2012.

 

Voor meer informatie over aanvragen en voorwaarden kunt u terecht bij het team Zorg, Welzijn en Onderwijs van de gemeente: telefoonnummer 040-2083 444.