Straatnaamgeving

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Straatnaamgeving
Publicatiedatum: 02-11-2011

Ingevolge de Verordening 'straatnaamgeving en huisnummering' hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard bij besluit van 11 oktober 2011 de volgende straatnamen vastgesteld:

  1. 'Spoorstraat' voor de straat die loopt van de Frans van Beststraat naar het Kerverijplein.
  2. 'Schubvaren' voor het pad dat loopt tussen Koningsvaren 19-21 en Gaspeldoornlaan 22-24.

 

Ingevolge de Verordening 'straatnaamgeving en huisnummering' hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard bij besluit van 11 oktober 2011 de 'Kempervennendreef' en 'Rijksweg A2' op Valkenswaards grondgebied geformaliseerd.

 

De besluiten met situatietekeningen liggen van 3 november 2011 tot en met 14 december 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis d'n Teut, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Ook kunnen belanghebbenden wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.