Straatnaamgeving

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Straatnaamgeving
Publicatiedatum: 09-02-2011

Ingevolge de Verordening 'straatnaamgeving en huisnummering' hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard bij besluit van 18 januari 2011 de volgende straatnamen vastgesteld:

 1. De naam 'Steenvaren' voor het pad tussen Koningsvaren en Gaspeldoornlaan.
 2. De naam 'Leen van Hoofpad' voor het pad tussen woningen Distelstraat 1 en 5 en achterzijde woningen Geenhovensedreef 82 tot en met 96.
 3. De naam 'Elcomapark' voor het nieuw te ontwikkelen project aan de Waalreseweg.
 4. De naam 'Kerstroosplein' voor het plein tussen Kerstroosstraat, Seringenstraat, Jeneverbeslaan.
 5. De naam 'Schoolpad' voor het pad vanaf Tienendreef tot aan Looierwei.
 6. De naam 'Glasblazerwei' voor het pad tussen Kantwerkerwei en Houtdraaierwei.
 7. De naam 'Wijnakkers' voor het pad tussen Dommelstraat en Norbertusdreef.
 8. De naam 'Stadseloop' voor het pad tussen Wolbergstraat en Warande.
 9. De naam 'De Graver' voor het plein tegenover woningen Heggeroosstraat 17 tot en met 27.
 10. De naam 'Sint Jansplein' voor het plein tussen Nieuwe Waalreseweg en Kardinaal de Jongstraat.
 11. De naam 'Gareelmakerwei' voor het pad vanaf Stripperwei tot Haarsnijderwei.
 12. De naam 'Hannekes Veld' voor de straat van Hoeve naar Molenstraat.

 

De besluiten met situatietekeningen liggen van 10 februari tot en met 23 maart 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

 

Ook kunnen belanghebbenden wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.