Stokerwei

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: 11uit06087
Verzenddatum: 16-08-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door UPC, Stokerwei