Stokerwei

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 06-07-2011

Nummer: 11uit04818
Verzenddatum: 27-06-2011
Omschrijving: aanleg elektriciteitskabel door Enexis, Stokerwei