Stoffenmarkt

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 01-08-2012

Nummer: 12uit05208
Datum verzending: 23-07-2012
Omschrijving: stoffenmarkt zondag 18-11-2012, op de Markt