Stoffenmarkt

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 15-02-2012

´╗┐Nummer: 12uit00429
Verzenddatum: 07-02-2012
Omschrijving: Stoffenmarkt op zondag 29 april, Marktplein