Stoffenmarkt

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: 11uit06117
Verzenddatum: 22-08-2011
Omschrijving: Stoffenmarkt op zondag 23 oktober 2011, Markt