Steenbakkerwei 2

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-10-2012

Nummer: OV 2012.233
Datum ontvangst: 04-10-2012
Omschrijving: kappen boom, Steenbakkerwei 2 - 5551 PH