Steenbakkerwei 2

Dit item is gearchiveerd op 05-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-11-2011

Nummer: OV 2011.415
Datum ontvangst: 03-11-2011
Omschrijving: kappen boom, Steenbakkerwei 2 - 5551 PH