Standplaats ijs

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 07-08-2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat per 1 augustus 2013 de onderstaande seizoensstandplaats voor de verkoop van ijs beschikbaar is wegens opzegging door de huidige standplaatshouder. Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaand adres inschrijven voor deze standplaats.

Locatie Product Bijzonderheden Huurprijs/jaar Huurprijs/dag
Molenstraat (Malpie) IJs Afmeting: 5 x 2,5 meter
Water: niet aanwezig
Stroom: niet aanwezig
Periode: 1-3 t/m 30-9
€ 2.100 € 50

De beleidsregels standplaatsen 2012 vindt u op de website www.valkenswaard.nl onder nota’s en notities.
Indien u interesse heeft voor bovengenoemde standplaats kunt u dit kenbaar maken via het E-mailadres: omgevingsloket@valkenswaard.nl
Voor meer informatie over de inschrijving en de vergunningaanvraag kan contact opgenomen worden met het team Vergunningen, toezicht & handhaving, telefoonnummer 040-2083444.