St. Antoniusstraat 49

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-12-2011

Nummer: OV 2011.449
Datum ontvangst: 13-12-2011
Omschrijving: vernieuwen dakpannen en isolatie én afvoeren asbest dakbeschot, St. Antoniusstraat 49 - 5552 LN