St. Antoniusstraat 46

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 03-10-2012

Nummer: OV 2012.216
Datum ontvangst: 21-09-2012
Omschrijving: kappen boom, St. Antoniusstraat 46 - 5552 LP