St. Antoniusstraat 16

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-12-2011

Nummer: OV 2011.450
Datum ontvangst: 14-12-2011
Omschrijving: plaatsen dakopbouw, St. Antoniusstraat 16 - 5552 LP