Sparrenlaan

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 15-06-2011

Nummer: 11uit04349
Verzenddatum: 07-06-2011
Omschrijving: aanleg gasleidingen door Enexis, Sparrenlaan