Sluiting kinderdagverblijf

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 12-01-2011

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 30 december 2010 kinderdagverblijf Merlijn, Carolusdreef 144, 5552 CE Valkenswaard met uniek registratienummer 100533954 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd door sluiting.

 

De sluiting van het kinderdagverblijf vloeit voort uit de gebruiksvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.