Sleutelbloem

Dit item is gearchiveerd op 17-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 05-12-2012

Nummer: 12uit08201
Datum verzending: 26-11-2012
Omschrijving: aanleggen elektriciteitskabels door Enexis, Sleutelbloem