Slechtvalk 43

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken bouwvergunningen
Publicatiedatum: 21-09-2011

Dossiernummer: BL 2007.094
Verleend: 14-05-2007
Ingetrokken: 05-09-2011
Omschrijving en adres: uitbreiden carport, Slechtvalk 43