Schrijnerwei ong. Sec. G.1974

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-08-2011

Nummer: OV 2011.260
Datum ontvangst: 29-07-2011
Omschrijving: aanvragen wijzigen bestemmingsplan i.v.m. aanleg bergbezinkbassin, Schrijnerwei ong. Sec.G.1974