Schoolpad ong. Kad. Sectie G 4913

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: OV 2011.273
Datum ontvangst: 17-08-2011
Omschrijving: kappen 3 bomen (berken), Schoolpad ong. Kad. Sectie G 4913