Schafterdijk

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: 12uit06277
Datum verzending: 12-09-2012
Omschrijving: Schafterdijk, wijzigen LD-net