Schafterdijk 9

Dit item is gearchiveerd op 09-01-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Anterieure overeenkomst
Publicatiedatum: 27-11-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 28 november 2013 gedurende zes weken (dus tot en met 8 januari 2014) de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemers van de ruimtelijke ontwikkeling Schafterdijk 9 ter inzage ligt. De ontwikkeling betreft een uitbreiding van camping De Dommelvallei van circa 5,3 ha. inclusief landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap. Tevens voorziet de ontwikkeling in een kwaliteitsverbetering van de camping.

Ter inzage legging

U kunt de zakelijke beschrijving op de volgende plaatsen inzien.

  • In de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden).
  • In de bibliotheek, De Hofnar 12 te Valkenswaard.
  • In het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 te Borkel en Schaft (tijdens openstellingstijden).

Kennisgeving

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt uitsluitend ter kennisname ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen of beroep of bezwaar aan te tekenen.