Schafterdijk 23

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-03-2011

Nummer: OV 2010.098
Datum ontvangst: 11-03-2011
Omschrijving: herbouw/splitsing langgevelboerderij, Schafterdijk 23