Rudolfusdal 60

Dit item is gearchiveerd op 24-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 12-12-2012

Nummer: SM 2012.275
Datum verzending: 30-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende plafondplaten in de CV- en gasmeterruimte, Rudolfusdal 60 - 5551 EG