Rudolfusdal 60

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-03-2012

Nummer: OV 2012.042
Datum ontvangst: 28-02-2012
Omschrijving: kappen 6 bomen (5 eiken en 1 den), Rudolfusdal 60 - 5551 EG