Rijt 37

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: OV 2012.009
Datum ontvangst: 18-01-2012
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding, Rijt 37 - 5552 BK