Rijt 2

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 30-05-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan 'Rijt 2', vastgesteld door de gemeenteraad op 1 maart 2012, inwerking is getreden en onherroepelijk is geworden op 26 april 2012. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingediend.

 

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.