Reiger 1

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bouwvergunning verleend, middels ontheffing artikel 3,6
Publicatiedatum: 10-11-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat de onderstaande aanvragen om een bouwvergunning zijn ingekomen. Het college is voornemens om de gevraagde vergunningen te verlenen. Het volgen van een vrijstellingsprocedure is daarvoor noodzakelijk. Onderdeel van deze procedure is het gedurende 6 weken ter inzage leggen van artikel 3.6 procedures. Tijdens deze periode kan een ieder zijn- of haar zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen om:
vergunning te verlenen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening:
BL 2010.263 Bouwen erker, Reiger 1

 

Deze aanvraag ligt vanaf 11 november 2010 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantencontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Tot en met 22 december 2010 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze ten aanzien van artikel 3.6 procedures bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen tegen het verlenen van de ontheffingen.