Registratie gastouderopvang

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 16-11-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang op eigen verzoek is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • de heer J.H. van Asten met uniek registratienummer 205 487 816 per 1 januari 2011.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit Registratie Kinderopvang.