Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 14-03-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorzieningen voor gastouderopvang op eigen verzoek per 1 maart 2012 zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

  • mevrouw I.I.M. van Dooren met uniek registratienummer 196 793 099;
  • mevrouw A.M.M. van Roosmalen-Vriend met uniek registratienummer 149 459 981.

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.