Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 14-03-2012

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 1 maart 2012 de voorziening voor gastouderopvang van de heer H.B.A. Henkes met uniek registratienummer 174 599 973 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is verwijderd.