Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 25-01-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorzieningen voor gastouderopvang op eigen verzoek zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • mevrouw W.C.J.M. Sanders-van Gerven met uniek registratienummer 119 660 131 per 1 januari 2012;
  • de heer J.P.J. Kwinten met uniek registratienummer 205 566 856 per 1 januari 2012;
  • mevrouw J.H. de Wit-Kobussen met uniek registratienummer 112 377 105 per 9 januari 2012.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.