Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 18-01-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorzieningen voor gastouderopvang op eigen verzoek zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • mevrouw P.T. van Ham-Muskens met uniek registratienummer 803 915 755 per 1 augustus 2011;
  • de heer T.B.M.A. Strijbos met uniek registratienummer 180 213 544 per 31 december 2011;
  • mevrouw T.M.W.J. Heemskerk-Lueben met uniek registratienummer 117 144 770 per 1 januari 2012.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.