Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 11-01-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorzieningen voor gastouderopvang op eigen verzoek zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • mevrouw C.J.T. van Nunen-Cremers met uniek registratienummer 235 276 455 per 31 december 2011;
  • mevrouw J.A.M.T. Tijs-Arends met uniek registratienummer 686 178 385 per 31 december 2011;
  • mevrouw M.H.A. van den Hoek-Kersten met uniek registratienummer 506 610 962 per 31 december 2011;
  • mevrouw C.W. Schekkerman-Huisman met uniek registratienummer 205 682 972 per 1 januari 2012;
  • mevrouw J.A. van Aalst-Bogers met uniek registratienummer 162 145 998 per 1 januari 2012;
  • mevrouw M.J. Valkenburg-Heesterbeek met uniek registratienummer 164 544 252 per 1 januari 2012.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.