Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 04-01-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang op eigen verzoek per 1 december 2011 is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • mevrouw E.M.A. Manuel met uniek registratienummer 156 054 498.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.