Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 14-12-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang op eigen verzoek per 1 december 2011 is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • de heer E.J.T. Brom met uniek registratienummer 171 637 665.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.