Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 12-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 30-11-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang op eigen verzoek is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • mevrouw L.M.G. van Dingenen met uniek registratienummer 385 163 174 per 1 september 2011.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit Registratie Kinderopvang.