Registratie gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 02-11-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorzieningen voor gastouderopvang op eigen verzoek zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • de heer M.J.C. van Hoof met uniek registratienummer 529 545 676, per 1 september 2011
  • mevrouw M.L. van de Laar-Schijvens met uniek registratienummer 516 831 057, per 1 oktober 2011
  • mevrouw M.A.J. Wijman-de Natris met uniek registratienummer 768 101 396, per 1 oktober 2011.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.