Registratie buitenschoolse opvang

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 16-11-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor buitenschoolse opvang wegens sluiting per 1 november 2011 is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:

  • buitenschoolse opvang aan de Van der Clusenstraat 12 met uniek registratienummer 834 441 574.

 

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.