Registratie buitenschoolse opvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 19-09-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voorziening voor buitenschoolse opvang wegens sluiting per 1 juli 2012 is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

  • buitenschoolse opvang aan het Rudolfusdal 60 met uniek registratienummer 226952927.

Deze bekendmaking vloeit voort uit artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang.