Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Dit item is gearchiveerd op 21-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-02-2013

Op 22 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard het Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met het daaraan gekoppelde Afwegingsmodel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2013 vastgesteld. Dit ter bevordering van de uniformiteit en het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokken partijen (gemeente, GGD, houders en (gast)ouders) in de regio.

Met de vaststelling van het Regionaal beleidskader en het Afwegingsmodel 2013 komt het, in 2011 vastgestelde, Protocol toezicht en handhaving Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2011 met het daaraan gekoppelde Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang 2011 te vervallen. Het beleidskader gaat in op de rol van betrokken partijen, de procedures die gelden voor de Wet Kinderopvang, de bevoegdheden van de partijen, de werkafspraken tussen de gemeente Valkenswaard en de GGD Zuidoost Brabant, de te volgen procedures door het college naar aanleiding van inspecties verricht door toezichthouders van de GGD en de sanctie-instrumenten bij constatering van een overtreding.

Het beleidskader is vanaf donderdag 7 februari in te zien in de informatiehoek in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard en op de website van de gemeente www.valkenswaard.nl. Ga op de openingspagina naar de button ‘actueel’ en kies vervolgens ‘nota’s en notities’.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Zorg, Welzijn en Onderwijs van de gemeente Valkenswaard, telefoonnummer (040) 2083444.