Regeling Briefadressen 2012 vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 28-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 16-01-2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de regeling ‘Briefadressen 2012’ met behorende toelichting vastgesteld. In de regeling zijn criteria vastgelegd voor het verkrijgen van een briefadres en de maximale periode voor het houden van een briefadres.

Bij het ontbreken van een woonadres kan een burger kiezen voor een briefadres. Om diverse redenen kunnen personen zich ten onrechte op een briefadres inschrijven, bijvoorbeeld om korting op een uitkering te voorkomen, of om niet weggestuurd te worden van een vakantiepark. Om misbruik van het briefadres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te kunnen beperken en om kwaliteit van de gegevens in de GBA te verbeteren stellen veel gemeenten beleidsregels vast. Ook het Valkenswaardse college heeft dit gedaan.

De regeling Briefadressen gemeente Valkenswaard 2012 met toelichting treedt in werking op donderdag 17 januari 2013 (= daags na publicatie). De stukken zijn te raadplegen op www.valkenswaard.nl.

Met vragen over de regeling kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer (040) 2083444.