Rectificatie verkeersbesluit

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 11-01-2012

Op 28 december is per abuis een verkeersbesluit gepubliceerd met betrekking tot verkeersmaatregelen in de Corridor. Dit besluit is echter van december 2010. Tevens is het besluit onherroepelijk en er staat dus ook geen bezwaar meer open.

 

Onze excuses voor dit misverstand.