Rectificatie - Peedijk 9

Dit item is gearchiveerd op 25-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 13-03-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 19-02-2013
Omschrijving: Plaatsen uitpandige melktank 15m3, Peedijk 9 t.n.v. Mts. Van Houts Coppens

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 28 februari tot en met 11 april 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).