Rectificatie Maastrichterweg 249 Equidome Topsport

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 12-06-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 30 mei 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Maastrichterweg 249, Equidome Topsport' ter inzage ligt.

Stal Tops B.V. is gevestigd aan de Maastrichterweg 249 te Valkenswaard en betreft een grootschalig bedrijf wat zich richt op de paarden(top)sport. Naast het africhten en trainen van paarden, wordt ter plaatse jaarlijks het Internationale Concours Valkenswaard (ICV) gehouden. Inmiddels is Stal Tops B.V. uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd hippisch bedrijf en vormt het een belangrijke economische trekker van internationale allure, gelegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het bedrijf staat momenteel een doorontwikkeling voor met als doel om haar toppositie binnen de paardensport te verstevigen. Hiervoor zijn extra voorzieningen en faciliteiten benodigd. De kwaliteitssprong is tevens noodzakelijk om het jaarlijks terugkerende internationale Concours Valkenswaard (ICV) te kunnen behouden en internationaal concurrerend te blijven. Voorliggend plan biedt de ruimte aan de benodigde voorzieningen en faciliteiten

Terinzagelegging verlengd

In verband met problemen omtrent de digitale ter inzage legging van dit plan, waardoor dit plan digitaal pas op 1 juni 2013 in plaats van 30 mei 2013 te zien was, wordt de ter inzage termijn met twee dagen verlengd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu tot en met 12 juli 2013 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft aan de Dorpsstraat 55;

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (t/m woensdag 12 juli 2013) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw S.M.P. Looijmans van het team ruimtelijke ordening en economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083661 of per mail suzan.looijmans@valkenswaard.nl.