Rectificatie adres: Stakenborgakker 10 i.p.v. Jud.Smitsstraat 16

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-11-2010

Nummer: OV 2010.287
Datum ontvangst: 25-10-2010
Omschrijving: bouwen rijwielberging, Rectificatie adres: Stakenborgakker 10 i.p.v. Jud.Smitsstraat 16