Protocol kinderopvang en peuterspeelzalen

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 10-08-2011

Op 14 juni 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders een geactualiseerd protocol inzake toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld. Dit ter bevordering van de uniformiteit en het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokken partijen (gemeente, GGD, houders en ouders).

 

Het protocol gaat in op de rol van betrokken partijen, de procedures die gelden ten aanzien van de Wet Kinderopvang, de bevoegdheden van de partijen, de werkafspraken tussen de gemeente Valkenswaard en de GGD Zuidoost Brabant, de te volgen procedures door het college naar aanleiding van inspecties verricht door toezichthouders van de GGD en de sanctie-instrumenten bij constatering van overtreding.

 

Het protocol is in te zien op de website van de gemeente Valkenswaard, onder 'werken, onderwijs, sport en zorg', vervolgens 'onderwijs' en 'kinderopvang'.

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Boesten van de afdeling Zorg, Welzijn & Onderwijs, telefoonnummer 040-2083528.