Planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgeval)

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 22-08-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat bij besluit van 31 juli 2012 is vastgesteld de 'Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 1e herziening' op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beleidsregel treedt daags na publicatie in werking (= 23 augustus 2012). De “Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)” komt hiermee te vervallen.

 

In de beleidsregel is concreet gemaakt waar de grenzen liggen voor het gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid. De uitgangspunten zijn gebaseerd op artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

De beleidsregel geeft vervolgens nadere invulling op de plaatselijke regeling. De plaatselijke regeling maakt duidelijk in welke gevallen burgemeester en wethouders bereid zijn af te wijken van de bepalingen in het bestemmingsplan. Deze regeling heeft betrekking op zowel bouwen als op gebruik. Daarbij is ook de bebouwde komgrens bepaald.

 

De beleidsregel ligt met ingang van vandaag voor iedereen ter inzage:

 

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

 

De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.